غاذر

|مجاز
غاذر|بورس
آخرین قیمت
42,0001.13%
قیمت پایانی
41,670
حجم(مشکوک)
8/9M
 • ارزش معاملات
  371B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  غاذر
  • ارزش بازار6/7B
  • تعداد معاملات8,902,641
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول141/5B
  • سرانه خرید حقیقی4/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  43,350بازه قیمت روز39,230
  363/6B
  حقیقی
  222/1B
  7/4B
  حقوقی
  149B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا385/4K
  • تعداد سهام159,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: خليل قلي پور خليلي
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E