وپترو

|مجاز
وپترو|بورس
آخرین قیمت
21,3104.05%
قیمت پایانی
21,040
حجم(مشکوک)
3/8M
 • ارزش معاملات
  80/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وپترو
  • ارزش بازار38/8B
  • تعداد معاملات3,806,329
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-13/4B
  • سرانه خرید حقیقی9/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  21,230بازه قیمت روز18,470
  65/7B
  حقیقی
  79B
  14/5B
  حقوقی
  1/1B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا736/7K
  • تعداد سهام1,820,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@piicgroup.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی علامه راد
   نشانی امور سهام:
   -

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E