لپارس

|مجاز
لپارس|بورس
آخرین قیمت
100,0804.99%
قیمت پایانی
99,540
حجم(مشکوک)
1/6M
 • ارزش معاملات
  163/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  لپارس
  • ارزش بازار30B
  • تعداد معاملات1,643,413
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-8B
  • سرانه خرید حقیقی2/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  96,060بازه قیمت روز86,920
  142/5B
  حقیقی
  150/6B
  21B
  حقوقی
  13B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا175/1K
  • تعداد سهام300,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: parsdbr@yahoo.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: احسان وحیدی فرد
   نشانی امور سهام:
   کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج پلاک 122

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E