پاکشو

|مجاز
پاکشو|بورس
آخرین قیمت
6,3304.46%
قیمت پایانی
6,160
حجم(مشکوک)
6/9M
 • ارزش معاملات
  43/7B
 • تاثیر در شاخص
  129/70
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  پاکشو
  • ارزش بازار303/8B
  • تعداد معاملات6,902,074
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-15B
  • سرانه خرید حقیقی11/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  6,260بازه قیمت روز5,680
  12/9B
  حقیقی
  27/9B
  30/7B
  حقوقی
  15/7B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا19/2M
  • تعداد سهام48,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E