پارس

|مجاز
پارس|بورس
آخرین قیمت
3,5892.60%
قیمت پایانی
3,521
حجم(مشکوک)
39/5M
 • ارزش معاملات
  139/1B
 • تاثیر در شاخص
  295/85
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۹اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 10 ماهه منتهی به 1401/10/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)
  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29
  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

پارس
 • ارزش بازار1/7T
 • تعداد معاملات39,492,412
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول13/5B
 • سرانه خرید حقیقی34/6K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
3,675بازه قیمت روز3,325
95/7B
حقیقی
82/2B
43/4B
حقوقی
56/9B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا35/5M
 • تعداد سهام476,049,076,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صنعت:
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E