افق

آخرین قیمت
21,5400/89%
قیمت پایانی
21,3800/14%
حجم(مشکوک)
722/2K

افق

|مجاز
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش|بورس
آخرین قیمت
21,5400/89%
قیمت پایانی
21,3800/14%
حجم(مشکوک)
722/2K
 • ارزش معاملات
  15/5B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-1/52%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  افق
  • ارزش بازار269/3B
  • تعداد معاملات208
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-7/2B
  • سرانه خرید حقیقی3/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/86
  22,180بازه قیمت روز20,080
  3B
  حقیقی
  10/2B
  12/6B
  حقوقی
  5/4B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  16/79
  درصد سهم از صنعت
  120/34
  RSI
  64/35
  • حجم مبنا4/9M
  • تعداد سهام12,500,000,000
  • سهام شناور9.22%
  • EPS1,109
  • P/Eگروه-
  • P/S0/8117
  • میانگین حجم یک ماه2/6M
  • میانگین حجم سه ماه1/4M
  • میانگین حجم یک سال1/2M
  • میانگین ارزش یک ماه38/6B
  • میانگین ارزش سه ماه23/7B
  • میانگین ارزش یک سال42/9B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: Infobourse@okcs.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: امیرخسرو فخریان
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه (خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  قاسم
  ق
  2/899,12036/3B46/3B20/67%40M1/25%9/5
  رفاه
  ر
  -3366,3002/7B160/2B71/62%1/9B0/26%10/09
  گدنا
  گ
  0/711,700385/8B17/3B7/71%248/4M1/95%-