خمحرکه

|مجاز
خمحرکه|بورس
آخرین قیمت
7,4706.87%
قیمت پایانی
7,410
حجم(مشکوک)
49/1M
 • ارزش معاملات
  363/6B
 • تاثیر در شاخص
  65/07
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خمحرکه
  • ارزش بازار42/8B
  • تعداد معاملات49,088,891
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول730/6M
  • سرانه خرید حقیقی44K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  7,120بازه قیمت روز6,200
  345/1B
  حقیقی
  344/4B
  18/5B
  حقوقی
  19/3B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/3M
  • تعداد سهام5,734,089,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حسن کاظم اويني
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E