بنیرو

آخرین قیمت
5,000-3/66%
قیمت پایانی
5,076-2/2%
حجم(مشکوک)
15/2M

بنیرو

|مجاز
نیروترانس|بورس
آخرین قیمت
5,000-3/66%
قیمت پایانی
5,076-2/2%
حجم(مشکوک)
15/2M
 • ارزش معاملات
  77/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-15/54%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بنیرو
  • ارزش بازار47/1B
  • تعداد معاملات1,545
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-20B
  • سرانه خرید حقیقی28/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/69
  5,310بازه قیمت روز4,630
  57/3B
  حقیقی
  77/3B
  20B
  حقوقی
  5/7M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  8/51
  درصد سهم از صنعت
  10/59
  RSI
  43/9
  • حجم مبنا3/8M
  • تعداد سهام9,418,794,000
  • سهام شناور34.54%
  • EPS341
  • P/Eگروه-
  • P/S2/585
  • میانگین حجم یک ماه1/6M
  • میانگین حجم سه ماه2/7M
  • میانگین حجم یک سال4/2M
  • میانگین ارزش یک ماه4/4B
  • میانگین ارزش سه ماه6/8B
  • میانگین ارزش یک سال9/6B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: NTC@NIROUTRANS.COMتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: اکبر گزین
   نشانی امور سهام:
   شیراز - بلوار شهید مدرس - - چهارراه شریف آباد - بلواراتحاد- ص پ 141-71555کدپستی7159913846

  نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  نیرو
  ن
  2/9960,25021/9B8/2B1/85%9/9B2%484/07
  بایکا
  ب
  2/9620,840425/8M10/5B2/37%013%286/98
  بشهاب
  ب
  4/9726,74038/2B19/6B4/4%-9/4B2/84%12/58
  بکاب
  ب
  -3/0850,740238/9B25/2B5/66%-0/94%31/6
  بموتو
  ب
  -0/374,02824/2B57/4B12/92%8/2B1/19%8/82
  بتک
  ب
  -1/33285,750739M2/5B0/57%01/86%471/72
  بترانس
  ب
  -0/353,201181/7B114/3B25/72%26B1/17%7/72
  بالبر
  ب
  -4/2334,91012/9B22B4/96%00/66%92/99
  بکام
  ب
  -1/64,32652/1B43/3B9/73%-0/81%-
  بسویچ
  ب
  4/568,50039/3B112/3B25/26%-0/8%6/96
  بکابل
  ب
  0/7129,25068/1B29/2B6/56%1/5B1/07%-