فنورد

|مجاز
فنورد|بورس
آخرین قیمت
21,1000.81%
قیمت پایانی
20,970
حجم(مشکوک)
3M
 • ارزش معاملات
  62/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فنورد
  • ارزش بازار33/4B
  • تعداد معاملات2,991,999
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-31/8B
  • سرانه خرید حقیقی6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  22,030بازه قیمت روز19,950
  31B
  حقیقی
  62/8B
  31/8B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا738/9K
  • تعداد سهام1,584,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: iinfo@ghataat.cmتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: آقای سید تقی شهرستانی
   نشانی امور سهام:
   جاده قدیم کرج کیلو متر 17 روبروی مجنمع کلاهدوز

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E