آبادا

|مجاز
آبادا|بورس
آخرین قیمت
12,4602.30%
قیمت پایانی
12,250
حجم(مشکوک)
412K
 • ارزش معاملات
  5/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  آبادا
  • ارزش بازار31/1B
  • تعداد معاملات521
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-9/9M
  • سرانه خرید حقیقی5/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  12,600بازه قیمت روز11,400
  4/5B
  حقیقی
  4/5B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/3M
  • تعداد سهام2,500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  وهور
  و
  3.071,6956/6B130/3B--162/6M1.08%
  بمپنا
  ب
  -0.797,6308/5B58B-779/8M0.64%
  دماوند
  د
  -0.2123,3503/4B128/6B-01.45%
  بکهنوج
  ب
  -1,6536/7B26/8B--3B0.31%
  بگیلان
  ب
  0.4316,2403/2B69/8B-311M5.98%
  بزاگرس
  ب
  5.005,9459/6B35/7B-520/2M3.09%
  بجهرم
  ب
  1.602,73514/1B65/9B-01.25%
  بپیوند
  ب
  2.6512,9906B39/5B-04.95%