فملی

|مجاز
فملی|بورس
آخرین قیمت
8,0700.37%
قیمت پایانی
8,040
حجم(مشکوک)
136/8M
 • ارزش معاملات
  1/1T
 • تاثیر در شاخص
  -162/12
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹صورت وضعیت پورتفوی دوره 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 (شرکت سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان)
  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

فملی
 • ارزش بازار4/8T
 • تعداد معاملات136,811,602
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-86/2B
 • سرانه خرید حقیقی15/1K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
8,680بازه قیمت روز7,560
795/3B
حقیقی
881/5B
304/2B
حقوقی
218B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا16M
 • تعداد سهام600,000,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صنعت:
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E