ثمسکن

|مجاز
ثمسکن|بورس
آخرین قیمت
5,3700.75%
قیمت پایانی
5,390
حجم(مشکوک)
19/8M
 • ارزش معاملات
  106/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ثمسکن
  • ارزش بازار33/8B
  • تعداد معاملات19,785,322
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول14/5B
  • سرانه خرید حقیقی34/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  5,630بازه قیمت روز4,910
  100/9B
  حقیقی
  86/4B
  5/7B
  حقوقی
  20/2B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/8M
  • تعداد سهام6,300,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@maskanco.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: روزبه ظهیری هاشمی
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E