نمرینو

|مجاز
نمرینو|بورس
آخرین قیمت
40,460-2.62%
قیمت پایانی
40,770
حجم(مشکوک)
256/2K
 • ارزش معاملات
  10/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  نمرینو
  • ارزش بازار16/2B
  • تعداد معاملات256,174
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-1/1B
  • سرانه خرید حقیقی1/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  43,240بازه قیمت روز39,140
  9/3B
  حقیقی
  10/3B
  1/1B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا384/5K
  • تعداد سهام400,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@Iranmerinos.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: احمد دنیانور
   نشانی امور سهام:
   قم، بلوار ارتش(بلوار امین)، کارخانجات ایران مرینوس

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  نتوس
  ن
  2.718,07016B2/3B-01.42%
  نطرین
  ن
  4.148,24077/4B6/4B-418/8M1.07%