کمنگنز

|مجاز
کمنگنز|بورس
آخرین قیمت
19,5704.48%
قیمت پایانی
19,360
حجم(مشکوک)
4/2M
 • ارزش معاملات
  81/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کمنگنز
  • ارزش بازار29B
  • تعداد معاملات4,194,900
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول5/6B
  • سرانه خرید حقیقی8/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  19,430بازه قیمت روز16,890
  80/7B
  حقیقی
  75/1B
  463/5M
  حقوقی
  6/1B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا783/7K
  • تعداد سهام1,480,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@irmanganese.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدرضا راغبیان
   نشانی امور سهام:
   قم ، کیلومتر 15 جاده قدیم اصفهان ، 13 کیلومتربه سمت روستای ونارچ

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E