اخابر

|مجاز
اخابر|بورس
آخرین قیمت
8,8806.99%
قیمت پایانی
8,820
حجم(مشکوک)
81/6M
 • ارزش معاملات
  719/8B
 • تاثیر در شاخص
  843/05
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۶گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

اخابر
 • ارزش بازار532/8B
 • تعداد معاملات2,970
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول38/9B
 • سرانه خرید حقیقی62/7K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
9,030بازه قیمت روز7,850
382/2B
حقیقی
343/3B
337/9B
حقوقی
376/8B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا14/2M
 • تعداد سهام60,000,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
همراه
ه
4.985,09048/4B394/5B-36/9B13.72%
اپرداز
ا
4.205,710107/5B12/8B-16/7B0.76%