خمهر

|مجاز
خمهر|بورس
آخرین قیمت
3,1854.12%
قیمت پایانی
3,143
حجم(مشکوک)
53/6M
 • ارزش معاملات
  168/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خمهر
  • ارزش بازار21/1B
  • تعداد معاملات53,561,413
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول3/2B
  • سرانه خرید حقیقی75/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  3,067بازه قیمت روز2,775
  167/3B
  حقیقی
  164/1B
  1/2B
  حقوقی
  4/4B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا5/1M
  • تعداد سهام6,627,718,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: عليرضا ساجي
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E