میدکو

|مجاز
میدکو|بورس
آخرین قیمت
11,2700.99%
قیمت پایانی
11,220
حجم(مشکوک)
13/9M
 • ارزش معاملات
  155/7B
 • تاثیر در شاخص
  226/97
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  میدکو
  • ارزش بازار1/6T
  • تعداد معاملات13,878,358
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-15/5B
  • سرانه خرید حقیقی12/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  11,580بازه قیمت روز10,480
  140/2B
  حقیقی
  155/8B
  15/5B
  حقوقی
  123/3K
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا11/9M
  • تعداد سهام140,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@midhco.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی اصغر پورمند
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E