فاراک

|مجاز
فاراک|بورس
آخرین قیمت
2,1641.07%
قیمت پایانی
2,159
حجم(مشکوک)
95/3M
 • ارزش معاملات
  205/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فاراک
  • ارزش بازار44/7B
  • تعداد معاملات95,270,562
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-38/9B
  • سرانه خرید حقیقی61/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  2,168بازه قیمت روز1,962
  153/2B
  حقیقی
  192B
  52/7B
  حقوقی
  13/8B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا8/3M
  • تعداد سهام20,637,727,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: msa@yahoo.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: جعفر صفری سنجانی
   نشانی امور سهام:
   اراک کیلومتر 4 جاده تهران

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E