زمگسا

|مجاز
زمگسا|بورس
آخرین قیمت
36,7004.98%
قیمت پایانی
36,640
حجم(مشکوک)
1/1M
 • ارزش معاملات
  39/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  زمگسا
  • ارزش بازار11B
  • تعداد معاملات1,075,062
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-80/9M
  • سرانه خرید حقیقی6/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  35,430بازه قیمت روز32,070
  32B
  حقیقی
  32/1B
  7/4B
  حقوقی
  7/3B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا486/7K
  • تعداد سهام300,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: magsal@agriholding.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: امیرمحمد شفیعی
   نشانی امور سهام:
   کیلومتر 18 جاده قزوین - آبیک ، کیلومتر 6 جاده خاکعلی شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E