ولصنم

|مجاز
ولصنم|بورس
آخرین قیمت
4,5991.25%
قیمت پایانی
4,549
حجم(مشکوک)
15/4M
 • ارزش معاملات
  70B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ولصنم
  • ارزش بازار18/4B
  • تعداد معاملات1,350
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-92/5M
  • سرانه خرید حقیقی34/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  5,103بازه قیمت روز4,437
  65/1B
  حقیقی
  65/2B
  4/9B
  حقوقی
  4/8B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/3M
  • تعداد سهام4,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ولملت
  و
  6.125,11460/5B8B-1/1B1.23%
  ولبهمن
  و
  -1.023,128169/5B10B--20/7B0.84%
  وایران
  و
  4.104,64221B7/6B-1/3B1.55%
  ولساپا
  و
  2.021,646101/5B24/2B-9/5B0.91%
  ولغدر
  و
  -1.194,00244B6B--117/7M0.57%
  ولپارس
  و
  0.804,02622/6B5/3B-1/2B8.98%
  ولکار
  و
  1.658,5205/5B12/9B-779/1M16.69%