ولغدر

|مجاز
ولغدر|بورس
آخرین قیمت
3,980-1.19%
قیمت پایانی
4,002
حجم(مشکوک)
11M
 • ارزش معاملات
  44B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ولغدر
  • ارزش بازار6B
  • تعداد معاملات1,134
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-117/7M
  • سرانه خرید حقیقی34K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  4,409بازه قیمت روز3,833
  42/3B
  حقیقی
  42/4B
  1/7B
  حقوقی
  1/6B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/7M
  • تعداد سهام1,500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ولملت
  و
  6.125,11460/5B8B-1/1B1.23%
  ولبهمن
  و
  -1.023,128169/5B10B--20/7B0.84%
  وایران
  و
  4.104,64221B7/6B-1/3B1.55%
  ولساپا
  و
  2.021,646101/5B24/2B-9/5B0.91%
  ولصنم
  و
  1.254,54970B18/4B--92/5M0.70%
  ولپارس
  و
  0.804,02622/6B5/3B-1/2B8.98%
  ولکار
  و
  1.658,5205/5B12/9B-779/1M16.69%