ولکار

|مجاز
ولکار|بورس
آخرین قیمت
8,6801.64%
قیمت پایانی
8,580
حجم(مشکوک)
691/8K
 • ارزش معاملات
  6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  ولکار
  • ارزش بازار13B
  • تعداد معاملات598
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-3/5B
  • سرانه خرید حقیقی5/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  8,940بازه قیمت روز8,100
  2/5B
  حقیقی
  5/9B
  3/5B
  حقوقی
  440/6K
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/8M
  • تعداد سهام1,500,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ولملت
  و
  -1.475,17616/9B7/8B--1/5B1.11%
  ولبهمن
  و
  3.673,22149/2B10/5B--8/2B1.11%
  وایران
  و
  1.144,92013/7B8B-267M0.89%
  ولساپا
  و
  5.811,74196/6B26B-4/9B0.81%
  ولغدر
  و
  5.904,29032/3B6/6B-4/6B0.99%
  ولصنم
  و
  0.994,54434/2B18/3B--5/1B0.67%
  ولپارس
  و
  6.304,17910/5B5/7B-311/5K8.18%
  ولیز
  و
  2.491,73056/1B6/9B-4/5B1.42%