وایران

|مجاز
وایران|بورس
آخرین قیمت
4,6454.10%
قیمت پایانی
4,642
حجم(مشکوک)
4/5M
 • ارزش معاملات
  21B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وایران
  • ارزش بازار7/6B
  • تعداد معاملات384
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/3B
  • سرانه خرید حقیقی41/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  4,897بازه قیمت روز4,257
  20/8B
  حقیقی
  19/5B
  237/2M
  حقوقی
  1/5B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/3M
  • تعداد سهام1,630,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  ولملت
  و
  6.125,11460/5B8B-1/1B1.23%
  ولبهمن
  و
  -1.023,128169/5B10B--20/7B0.84%
  ولساپا
  و
  2.021,646101/5B24/2B-9/5B0.91%
  ولغدر
  و
  -1.194,00244B6B--117/7M0.57%
  ولصنم
  و
  1.254,54970B18/4B--92/5M0.70%
  ولپارس
  و
  0.804,02622/6B5/3B-1/2B8.98%
  ولکار
  و
  1.658,5205/5B12/9B-779/1M16.69%