بشهاب

آخرین قیمت
26,8204/97%
قیمت پایانی
26,7404/66%
حجم(مشکوک)
1/4M

بشهاب

|مجاز
لامپ پارس شهاب|بورس
آخرین قیمت
26,8204/97%
قیمت پایانی
26,7404/66%
حجم(مشکوک)
1/4M
 • ارزش معاملات
  38/2B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/78%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بشهاب
  • ارزش بازار19/6B
  • تعداد معاملات319
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-9/4B
  • سرانه خرید حقیقی14/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده2/84
  24,360بازه قیمت روز22,040
  16/4B
  حقیقی
  25/8B
  21/7B
  حقوقی
  12/3B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  12/58
  درصد سهم از صنعت
  4/14
  RSI
  59/96
  • حجم مبنا625K
  • تعداد سهام729,000,000
  • سهام شناور11.51%
  • EPS5,755
  • P/Eگروه-
  • P/S3/0739
  • میانگین حجم یک ماه248/3K
  • میانگین حجم سه ماه203/3K
  • میانگین حجم یک سال399/2K
  • میانگین ارزش یک ماه17/9B
  • میانگین ارزش سه ماه15B
  • میانگین ارزش یک سال38/1B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: parslamp@parsshahab.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: بهمن دژاکام
   نشانی امور سهام:
   رشت بلوار امام خمینی (ره)

  نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  نیرو
  ن
  2/9960,25021/9B8/2B1/74%9/9B2%484/07
  بایکا
  ب
  2/9620,840425/8M10/5B2/23%013%286/98
  بکاب
  ب
  -3/0850,740238/9B25/2B5/33%-0/94%31/6
  بموتو
  ب
  -0/374,02824/2B57/4B12/17%8/2B1/19%8/82
  بتک
  ب
  -1/33285,750739M2/5B0/54%01/86%471/72
  بترانس
  ب
  -0/353,201181/7B114/3B24/22%26B1/17%7/72
  بالبر
  ب
  -4/2334,91012/9B22B4/67%00/66%92/99
  بکام
  ب
  -1/64,32652/1B43/3B9/17%-0/81%-
  بنیرو
  ب
  -3/665,07677/3B47/1B9/98%-20B0/69%8/51
  بسویچ
  ب
  4/568,50039/3B112/3B23/78%-0/8%6/96
  بکابل
  ب
  0/7129,25068/1B29/2B6/18%1/5B1/07%-