پکویر

آخرین قیمت
6,3401/12%
قیمت پایانی
6,2700%
حجم(مشکوک)
5M

پکویر

|مجاز
کویر تایر|بورس
آخرین قیمت
6,3401/12%
قیمت پایانی
6,2700%
حجم(مشکوک)
5M
 • ارزش معاملات
  31/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-10/68%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  پکویر
  • ارزش بازار41/5B
  • تعداد معاملات563
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-2/9B
  • سرانه خرید حقیقی27/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/34
  6,630بازه قیمت روز5,770
  26/8B
  حقیقی
  29/7B
  4/2B
  حقوقی
  1/3B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  23/92
  درصد سهم از صنعت
  15/29
  RSI
  51/67
  • حجم مبنا2/6M
  • تعداد سهام6,540,000,000
  • سهام شناور49.28%
  • EPS265
  • P/Eگروه-
  • P/S1/4484
  • میانگین حجم یک ماه7/2M
  • میانگین حجم سه ماه4/3M
  • میانگین حجم یک سال3/7M
  • میانگین ارزش یک ماه35B
  • میانگین ارزش سه ماه19/5B
  • میانگین ارزش یک سال17/7B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: kavirtire@kavirtire.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سیدمحمدحسین زینلی
   نشانی امور سهام:
   خراسان جنوبی -بیرجند -کیلومتر 11جاده کرمان صندوق پستی 518

  نمادهای هم گروه (لاستیک و پلاستیک)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  پلوله
  پ
  -0/9237,85010/6B8/5B3/14%-4/3B0/79%5/62
  پشاهن
  پ
  2/9571,15026/9M4/4B1/63%03%41/81
  پاسا
  پ
  -0/9314,32029/1B26/4B9/74%-5/6B0/98%9/45
  پلاست
  پ
  313,38029/3B6/7B2/47%10/7B2/09%10/79
  پتایر
  پ
  0/642,67135/6B34/5B12/73%01/07%30/47
  پلاسک
  پ
  -4/939,83036/5B14/4B5/29%-8B0/1%-
  پسهند
  پ
  -1/2453,7603/8B18/6B6/87%-1/6B0/69%7/7
  پدرخش
  پ
  4/9911,57031/3B5/8B2/14%7/6B2/94%28/92
  پکرمان
  پ
  -1/8726,48012/3B66/4B24/51%-4/1B0/42%31/03
  پیزد
  پ
  4/0216,83024/5B34/3B12/66%306/8M4/28%125/5
  پار تا
  پ
  -1/5410,59028/2B51/1B18/83%15/9M1%-