کیمیاتک

|مجاز
کیمیاتک|بورس
آخرین قیمت
14,8202.28%
قیمت پایانی
14,780
حجم(مشکوک)
1/3M
 • ارزش معاملات
  18/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

کیمیاتک
 • ارزش بازار59/3B
 • تعداد معاملات1,252,587
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-12/1B
 • سرانه خرید حقیقی2/8K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
15,120بازه قیمت روز13,680
6/1B
حقیقی
18/1B
12/6B
حقوقی
564/6M
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا1/6M
 • تعداد سهام4,000,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صنعت:
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E