خراسان

|مجاز
خراسان|بورس
آخرین قیمت
138,3604.99%
قیمت پایانی
135,680
حجم(مشکوک)
442K
 • ارزش معاملات
  61B
 • تاثیر در شاخص
  188/62
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خراسان
  • ارزش بازار247/5B
  • تعداد معاملات442,004
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول13/5B
  • سرانه خرید حقیقی1/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  137,230بازه قیمت روز124,170
  58/4B
  حقیقی
  44/9B
  2/7B
  حقوقی
  16/2B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا716K
  • تعداد سهام1,789,050,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E