خکار

|مجاز
خکار|بورس
آخرین قیمت
3,7546.98%
قیمت پایانی
3,733
حجم(مشکوک)
54/5M
 • ارزش معاملات
  203/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خکار
  • ارزش بازار13B
  • تعداد معاملات54,542,580
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول17/6B
  • سرانه خرید حقیقی138/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  3,689بازه قیمت روز3,207
  202/2B
  حقیقی
  184/6B
  1/5B
  حقوقی
  19/1B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا4/3M
  • تعداد سهام3,459,919,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@ircaco.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: حمید اسمعیلی
   نشانی امور سهام:
   قزوین - شهر صنعتی البرز-بلوارابن سینا-بعدازفلکه دوم - تقاطع خیابان امیرکبیر غربی

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E