کپارس

|مجاز
کپارس|بورس
آخرین قیمت
10,2704.90%
قیمت پایانی
10,240
حجم(مشکوک)
3/4M
 • ارزش معاملات
  34/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای دوره 10 ماهه منتهی به 1401/10/30 (حسابرسی نشده)(اصلاحیه)

اطلاعات معاملاتی نماد

کپارس
 • ارزش بازار16/8B
 • تعداد معاملات3,387,432
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-12/5B
 • سرانه خرید حقیقی49K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
9,850بازه قیمت روز8,930
17B
حقیقی
29/5B
17/7B
حقوقی
5/2B
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا1/6M
 • تعداد سهام1,635,471,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
  سایت: پست الکترونیکی: info@pars-tile.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سیدعلی اکبر سیدحسن زاده
  نشانی امور سهام:
  قزوین : شهر صنعتی البرز ، خیابان حکمت 14 کاشی پارس

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کحافظ
ک
0.857,04048/7B36/4B--3/8B0.55%
کصدف
ک
2.8423,15010/4B5/7B-1/3B1.39%
کترام
ک
4.9612,800110/1B11/6B-5/4B1.18%
کسعدی
ک
1.4912,98034B6/5B--6/3B0.68%
کساوه
ک
2.4264,34036B34/1B--9/7M1.49%
کلوند
ک
2.5840,04026/4B16B--14/6B0.50%
کهرام
ک
2.0045,90096/1B3/4B-00.53%
کآرا
ک
-2.7318,32041/2B2/5B--5/1B0.63%