کنور

آخرین قیمت
24,300-3/72%
قیمت پایانی
25,040-0/79%
حجم(مشکوک)
1/2M

کنور

|مجاز
توسعه معدنی و صنعتی صبانور|بورس
آخرین قیمت
24,300-3/72%
قیمت پایانی
25,040-0/79%
حجم(مشکوک)
1/2M
 • ارزش معاملات
  29/3B
 • تاثیر در شاخص
  -69/46
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+1/25%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کنور
  • ارزش بازار310/3B
  • تعداد معاملات549
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-4/6B
  • سرانه خرید حقیقی6/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/69
  26,670بازه قیمت روز24,130
  14/4B
  حقیقی
  19B
  14/8B
  حقوقی
  10/2B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  15/68
  درصد سهم از صنعت
  3/83
  RSI
  51/24
  • حجم مبنا4/1M
  • تعداد سهام12,771,022,000
  • سهام شناور13.92%
  • EPS1,482
  • P/Eگروه-
  • P/S11/2896
  • میانگین حجم یک ماه1/7M
  • میانگین حجم سه ماه2M
  • میانگین حجم یک سال2/4M
  • میانگین ارزش یک ماه24/8B
  • میانگین ارزش سه ماه30/2B
  • میانگین ارزش یک سال43/3B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@sabanour.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمد کلانتری
   نشانی امور سهام:
   استان همدان، کیلومتر 45 جاده سنندج، کیلومتر 7 جاده اسدآباد کارخانه کنسانتره

  نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کمنگنز
  ک
  1/8919,89059/4B29/6B0/36%2/2B0/76%7/71
  کدما
  ک
  -3/7383,240265/4B21B0/26%-0/62%434/05
  کاما
  ک
  -0/515,980379/9B118B1/45%48/4B0/8%15/7
  ومعادن
  و
  0/336,020350/9B1/2T14/33%-0/55%6/34
  کچاد
  ک
  06,97065/2B1/9T23/3%-16B0/46%5/67
  تکنار
  ت
  379,60010/4B4/8B0/06%-2/82%34/17
  کروی
  ک
  1/4739,01099/8B93/4B1/15%18/4B0/99%6/59
  کبافق
  ک
  -2/8938,01022/8B45/8B0/56%-1/3B0/99%9/69
  کگل
  ک
  -0/876,870264/6B2/2T27/67%-0/56%10/73
  وامیر
  و
  -1/23412,4508/3B244/7B3/02%-320/5M0/91%17/75
  کگهر
  ک
  -0/4148,50010/3B1/2T14/89%549/1M1/07%12/54
  تاصیکو
  ت
  -0/678,97095/1B604/1B7/45%-0/31%9/18
  صمعاد412
  ص
  1979,4105/1B-----
  صمعاد212
  ص
  3/091,000,0005M-----
  اپال
  ا
  -0/6716,47079/1B164B2/02%-12/1B0/98%-
  صگل039
  ص
  4/171,000,000100M-----
  صگل309
  ص
  -4/761,000,000100M-----
  فزر
  ف
  -1/5741,100108/4B122/4B1/51%-26/5B0/76%-
  تجلی
  ت
  0/312,569146/7B159/3B1/96%-0/77%-
  صگل509
  ص
  0/51980,000980M--0--