کحافظ

|مجاز
کحافظ|بورس
آخرین قیمت
7,1100.14%
قیمت پایانی
7,080
حجم(مشکوک)
5/7M
 • ارزش معاملات
  40B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کحافظ
  • ارزش بازار36/6B
  • تعداد معاملات858
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول3/5B
  • سرانه خرید حقیقی13/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  8,000بازه قیمت روز6,960
  23/4B
  حقیقی
  20B
  16/6B
  حقوقی
  20/1B
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/1M
  • تعداد سهام5,141,234,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کصدف
  ک
  2.6422,80012/1B5/6B--682/3M0.74%
  کپارس
  ک
  2.809,39080/6B15/6B-22/3B0.91%
  کترام
  ک
  4.9311,890128/3B10/7B-48/3B1.50%
  کسعدی
  ک
  0.7212,58018/5B6/3B--3/1B0.72%
  کساوه
  ک
  0.9562,16010/3B33/4B--4B0.68%
  کلوند
  ک
  -0.6438,97024B15/5B--3/8B0.55%
  کهرام
  ک
  -1.9245,9509/6B3/4B-00.05%
  کآرا
  ک
  2.9718,69064/3B2/5B-21/1B0.76%