بکام

|مجاز
بکام|بورس
آخرین قیمت
3,7793.65%
قیمت پایانی
3,772
حجم(مشکوک)
21/4M
 • ارزش معاملات
  80/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بکام
  • ارزش بازار37/9B
  • تعداد معاملات21,378,306
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-10/9B
  • سرانه خرید حقیقی31/5K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  3,690بازه قیمت روز3,208
  69/7B
  حقیقی
  80/6B
  10/9B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا4/5M
  • تعداد سهام10,040,103,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@sgccir.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: محمدجواد عسکری باقرآبادی
   نشانی امور سهام:
   استان یزد ،یزد میدان جانبازانتهای بلوار شهید قندی

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E