چکاپا

آخرین قیمت
3,970-1%
قیمت پایانی
3,984-0/65%
حجم(مشکوک)
12/6M

چکاپا

|مجاز
گروه صنایع کاغذ پارس|بورس
آخرین قیمت
3,970-1%
قیمت پایانی
3,984-0/65%
حجم(مشکوک)
12/6M
 • ارزش معاملات
  50/4B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-20/48%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  چکاپا
  • ارزش بازار37/2B
  • تعداد معاملات1,145
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-1B
  • سرانه خرید حقیقی32/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/04
  4,227بازه قیمت روز3,825
  49/2B
  حقیقی
  50/2B
  1B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  75/33
  RSI
  -
  • حجم مبنا3/7M
  • تعداد سهام9,358,065,000
  • سهام شناور48.75%
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@parspaper.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: احمد مقدم
   نشانی امور سهام:
   خوزستان - هفت تپه - جنب کارخانه نیشکر

  نمادهای هم گروه (محصولات کاغذی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  چکارم
  چ
  02,399354/6M36M0/07%---
  چبسپا
  چ
  0500505K15M0/03%---
  چکارن
  چ
  2/656,550100/1B15/6B31/61%-1/17%22/54
  چکاوه
  چ
  -525,84025B18/1B36/67%-9B0/01%11/98
  لطیف
  ل
  -4/5978,65054/4B15/6B31/61%20/9B7/09%-