بالبر

آخرین قیمت
36,890-1/23%
قیمت پایانی
37,270-0/21%
حجم(مشکوک)
144K

بالبر

|مجاز
کابل البرز|بورس
آخرین قیمت
36,890-1/23%
قیمت پایانی
37,270-0/21%
حجم(مشکوک)
144K
 • ارزش معاملات
  5/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-15/62%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  بالبر
  • ارزش بازار23/6B
  • تعداد معاملات244
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول0
  • سرانه خرید حقیقی1/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده1/31
  41,140بازه قیمت روز37,240
  5/3B
  حقیقی
  5/3B
  0
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  92/99
  درصد سهم از صنعت
  5/08
  RSI
  52/79
  • حجم مبنا422/5K
  • تعداد سهام640,000,000
  • سهام شناور55.61%
  • EPS731
  • P/Eگروه-
  • P/S1/8749
  • میانگین حجم یک ماه608/9K
  • میانگین حجم سه ماه627/3K
  • میانگین حجم یک سال747/8K
  • میانگین ارزش یک ماه41/9B
  • میانگین ارزش سه ماه36B
  • میانگین ارزش یک سال29/5B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@alborzcable.irتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مسعود پاکدل
   نشانی امور سهام:
   قزوین شهرصنعتی البرز فلکه دوم خیابان میردامادغربی خیابان ملاصدرا

  نمادهای هم گروه (ماشین الات و دستگاه‌های برقی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  نیرو
  ن
  -2/3657,55044/9B7/9B1/69%-9/3B0/56%484/07
  بایکا
  ب
  2/9919,6601/3B9/9B2/13%011%286/98
  بشهاب
  ب
  4/9724,38038/8B17/9B3/84%1/1B1/36%12/58
  بکاب
  ب
  -3/0850,740238/9B25/2B5/41%-0/94%31/6
  بموتو
  ب
  -2/13,93653/4B56/6B12/16%13/5B0/64%8/82
  بتک
  ب
  -1/88287,1001/7B2/5B0/54%01/64%471/72
  بترانس
  ب
  3/093,035149/7B111/8B24/02%32/8B1/72%7/72
  بکام
  ب
  -1/64,32652/1B43/3B9/3%-4/2B0/81%-
  بنیرو
  ب
  75,109165/2B48/7B10/46%-2/8B1%8/51
  بسویچ
  ب
  4/568,50039/3B112/3B24/13%-0/8%6/96
  بکابل
  ب
  2/6928,00028/6B29/3B6/29%14/9B2%-