پارسیان

|مجاز
پارسیان|بورس
آخرین قیمت
4,0905.09%
قیمت پایانی
4,125
حجم(مشکوک)
40/7M
 • ارزش معاملات
  167/8B
 • تاثیر در شاخص
  81/85
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

پارسیان
 • ارزش بازار53/2B
 • تعداد معاملات40,692,976
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول14/5B
 • سرانه خرید حقیقی52/7K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
3,965بازه قیمت روز3,447
140/3B
حقیقی
125/8B
27/5B
حقوقی
42B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا5/2M
 • تعداد سهام13,000,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صنعت:
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
وحافظ
و
-2.994,6613/4B8/4B-00.29%
ودی
و
0.714,88730/9B28/8B--343/4M0.89%
وسین
و
0.311,96917/4B11/5B--528/9M0.95%
اتکای
ا
4.256,77019/6B55B-2/1B0.83%
وآفری
و
2.972,68271/1B32/5B-12/6B1.52%
ملت
م
4.041,51338/2B46/6B-1/3B1.14%
آسیا
آ
2.381,87549B58/7B--18/9B0.92%
ورازی
و
-0.921,50972/3B28/6B--6/4B0.72%
ما
م
3.293,62621/6B29/4B--9/6B0.93%
دانا
د
-0.913,239356/8B63/2B--69/3B0.64%
البرز
ا
6.992,383144/3B86/2B--61/6B0.95%
ومعلم
و
4.391,96827/8B11/5B-1/1B1.62%
اتکام
ا
-0.695,74027/3B46/1B--17B0.29%
وتعاون
و
4.951,84618/2B9/2B-2/6B1.85%
اتکاسا
ا
2.853,57562/3B8/9B--11/7B4.05%
آواپارس
آ
1.021,79061B6/2B--573/8M1.92%
بتهران
ب
2.991,444168/5B0-19/1B5.06%