رانفور

|مجاز
رانفور|بورس
آخرین قیمت
5,7696.99%
قیمت پایانی
5,724
حجم(مشکوک)
34M
 • ارزش معاملات
  194/4B
 • تاثیر در شاخص
  322/95
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

رانفور
 • ارزش بازار207/7B
 • تعداد معاملات33,971,679
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول19/7B
 • سرانه خرید حقیقی47/7K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
5,457بازه قیمت روز4,743
141/4B
حقیقی
121/6B
53/2B
حقوقی
72/9B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا14/4M
 • تعداد سهام36,000,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صنعت:
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E