تکشا

|مجاز
تکشا|بورس
آخرین قیمت
32,100-0.62%
قیمت پایانی
31,810
حجم(مشکوک)
1/5M
 • ارزش معاملات
  48B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  تکشا
  • ارزش بازار6/4B
  • تعداد معاملات1,508,484
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/1B
  • سرانه خرید حقیقی4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  32,760بازه قیمت روز29,640
  47/1B
  حقیقی
  46/1B
  821/6M
  حقوقی
  1/9B
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا517/1K
  • تعداد سهام200,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: AGRISD@AGRISD.NETتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: فیروز حسین زاده
   نشانی امور سهام:
   جاده تهران - زنجان، کیلومتر 2 جاده طارم - جنب شرکت نیک ریس

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E