خگستر

|مجاز
خگستر|بورس
آخرین قیمت
4,9163.91%
قیمت پایانی
4,868
حجم(مشکوک)
323/4M
 • ارزش معاملات
  1/6T
 • تاثیر در شاخص
  146/61
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  خگستر
  • ارزش بازار194/7B
  • تعداد معاملات323,388,201
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول29/9B
  • سرانه خرید حقیقی59/3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  4,926بازه قیمت روز4,282
  1/5T
  حقیقی
  1/5T
  70/3B
  حقوقی
  100/2B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا15/8M
  • تعداد سهام39,605,137,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E