کگل

آخرین قیمت
6,800-0/87%
قیمت پایانی
6,8700/15%
حجم(مشکوک)
38/5M

کگل

|مجاز
معدنی و صنعتی گل گهر|بورس
آخرین قیمت
6,800-0/87%
قیمت پایانی
6,8700/15%
حجم(مشکوک)
38/5M
 • ارزش معاملات
  264/6B
 • تاثیر در شاخص
  89/74
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد-0/43%
  • صنعت
  • بورس-1/07%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  کگل
  • ارزش بازار2/2T
  • تعداد معاملات1,641
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-
  • سرانه خرید حقیقی20/7K
  • قدرت خریدار به فروشنده0/56
  7,300بازه قیمت روز6,360
  54/9B
  حقیقی
  128/6B
  209/3B
  حقوقی
  135/6B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  10/73
  درصد سهم از صنعت
  36/33
  RSI
  44/67
  • حجم مبنا16/7M
  • تعداد سهام330,000,000,000
  • سهام شناور32.56%
  • EPS698
  • P/Eگروه-
  • P/S3/4767
  • میانگین حجم یک ماه32/1M
  • میانگین حجم سه ماه14/7M
  • میانگین حجم یک سال9/1M
  • میانگین ارزش یک ماه247/5B
  • میانگین ارزش سه ماه118/4B
  • میانگین ارزش یک سال98/6B
  • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: INFO@golgohar.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: ایمان عتیقی
   نشانی امور سهام:
   سیرجان کیلومتر 50 جاده شیراز

  نمادهای هم گروه (استخراج کانه های فلزی)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  کمنگنز
  ک
  1/8919,89059/4B29/6B0/48%2/2B0/76%7/71
  کدما
  ک
  -3/7383,240265/4B21B0/34%-0/62%434/05
  کاما
  ک
  -0/515,980379/9B118B1/91%48/4B0/8%15/7
  ومعادن
  و
  0/336,020350/9B1/2T18/82%-0/55%6/34
  کچاد
  ک
  06,97065/2B1/9T30/59%-16B0/46%5/67
  تکنار
  ت
  379,60010/4B4/8B0/08%-2/82%34/17
  کنور
  ک
  -3/7225,04029/3B310/3B5/02%-4/6B0/69%15/68
  کروی
  ک
  1/4739,01099/8B93/4B1/51%18/4B0/99%6/59
  کبافق
  ک
  -2/8938,01022/8B45/8B0/74%-1/3B0/99%9/69
  وامیر
  و
  -1/23412,4508/3B244/7B3/96%-320/5M0/91%17/75
  کگهر
  ک
  -0/4148,50010/3B1/2T19/55%549/1M1/07%12/54
  تاصیکو
  ت
  -0/678,97095/1B604/1B9/78%-0/31%9/18
  صمعاد412
  ص
  1979,4105/1B-----
  صمعاد212
  ص
  3/091,000,0005M-----
  اپال
  ا
  -0/6716,47079/1B164B2/66%-12/1B0/98%-
  صگل039
  ص
  4/171,000,000100M-----
  صگل309
  ص
  -4/761,000,000100M-----
  فزر
  ف
  -1/5741,100108/4B122/4B1/98%-26/5B0/76%-
  تجلی
  ت
  0/312,569146/7B159/3B2/58%-0/77%-
  صگل509
  ص
  0/51980,000980M--0--