قنیشا

|مجاز
قنیشا|بورس
آخرین قیمت
2,8912.48%
قیمت پایانی
2,874
حجم(مشکوک)
12/1M
 • ارزش معاملات
  34/7B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  قنیشا
  • ارزش بازار11/6B
  • تعداد معاملات486
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-663/1M
  • سرانه خرید حقیقی69/8K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  2,870بازه قیمت روز2,598
  33/9B
  حقیقی
  34/6B
  836/7M
  حقوقی
  173/5M
  مقیاس
  سهم کوچک
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا5/7M
  • تعداد سهام4,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  قچار
  ق
  3.919,070222/9B31/6B--9/1B0.84%
  قیستو
  ق
  1.0025,0001/7B12/1B-01.38%
  قاروم
  ق
  0.98133,000569/4M23B-297/6M1.62%
  قجام
  ق
  2.847,61089B4/9B-12/4B0.95%
  قشکر
  ق
  0.962,82118B7B--282/8M0.83%
  قثابت
  ق
  3.762,811126/9B18/2B--1/6B1.06%
  قزوین
  ق
  0.987,19020/5B14/9B--2/6B0.45%
  قلرست
  ق
  1.105,48019B9/9B--2/7B0.75%
  قشهد
  ق
  1.0716,9103/4B11/9B--1/1B0.86%
  قهکمت
  ق
  4.438,58051/8B24/8B-5/2B1.68%
  قصفها
  ق
  0.0698,46022/6B19/2B-2/9B0.86%
  قمرو
  ق
  -1.716,87038/1B13/8B--4/4B0.61%
  قپیرا
  ق
  3.8410,02017/6B25/3B--5/5B1.05%
  قنقش
  ق
  0.91317,5504/9B44/6B-01.07%
  قشرین
  ق
  2.968,64017/7B21/8B-01.75%
  قتربت
  ق
  0.8218,4105B9/3B--26/4M0.55%