قمرو

|مجاز
قمرو|بورس
آخرین قیمت
6,870-2.28%
قیمت پایانی
6,880
حجم(مشکوک)
4/5M
 • ارزش معاملات
  31B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  قمرو
  • ارزش بازار13/7B
  • تعداد معاملات741
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-3/2B
  • سرانه خرید حقیقی13/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  7,190بازه قیمت روز6,250
  26/8B
  حقیقی
  30/1B
  3/9B
  حقوقی
  617/3M
  مقیاس
  سهم متوسط
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/2M
  • تعداد سهام2,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  قچار
  ق
  4.269,070212/5B31/7B--9/1B0.87%
  قیستو
  ق
  1.0025,0001/7B12/1B-01.31%
  قاروم
  ق
  0.98133,000569/4M23B-297/6M1.62%
  قجام
  ق
  2.847,61081/6B4/9B-12/1B0.99%
  قشکر
  ق
  0.072,82116/9B6/9B--282/8M0.86%
  قثابت
  ق
  3.802,811121B18/2B--736/9M1.13%
  قزوین
  ق
  1.967,18018/4B15/1B--2/5B0.37%
  قلرست
  ق
  1.295,47017/2B9/9B--2/2B0.77%
  قشهد
  ق
  0.4716,9103/3B11/8B--916/5M0.84%
  قهکمت
  ق
  4.078,58048/5B24/8B-5/8B1.69%
  قصفها
  ق
  0.8598,42021/3B19/4B-2/9B0.81%
  قنیشا
  ق
  1.492,87432/8B11/5B--836/7M1.05%
  قپیرا
  ق
  6.7510,00016/1B26B--6B0.41%
  قنقش
  ق
  0.74317,5004/7B44/5B-01.00%
  قشرین
  ق
  2.968,64017/7B21/8B-01.69%
  قتربت
  ق
  1.6918,4004/5B9/3B--26/4M0.46%