وملی

آخرین قیمت
314,7405%
قیمت پایانی
314,7405%
حجم(مشکوک)
300/5K

وملی

|مجاز
گروه‌ صنعتی‌ ملی‌ (هلدینگ‌|بورس
آخرین قیمت
314,7405%
قیمت پایانی
314,7405%
حجم(مشکوک)
300/5K
 • ارزش معاملات
  94/6B
 • تاثیر در شاخص
  100/63
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد+81/86%
  • صنعت
  • بورس-10/08%

  قیمت روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وملی
  • ارزش بازار77/9B
  • تعداد معاملات334
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول20B
  • سرانه خرید حقیقی8/1K
  • قدرت خریدار به فروشنده17/27
  300,220بازه قیمت روز271,640
  61B
  حقیقی
  41/1B
  33/5B
  حقوقی
  53/5B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  79/41
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  88/69
  • حجم مبنا98/9K
  • تعداد سهام247,360,000
  • سهام شناور18.97%
  • EPS1,734
  • P/Eگروه-
  • P/S64/4561
  • میانگین حجم یک ماه739/1K
  • میانگین حجم سه ماه457/2K
  • میانگین حجم یک سال442/6K
  • میانگین ارزش یک ماه91/3B
  • میانگین ارزش سه ماه54/6B
  • میانگین ارزش یک سال56/9B
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@melligroup.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: علی شال باف اصفهانی
   نشانی امور سهام:
   -

  نمادهای هم گروه (دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش)

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E