فسبزوار

|مجاز
فسبزوار|بورس
آخرین قیمت
28,040-0.04%
قیمت پایانی
28,010
حجم(مشکوک)
4/8M
 • ارزش معاملات
  133/8B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  فسبزوار
  • ارزش بازار112/2B
  • تعداد معاملات4,774,928
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول23/4B
  • سرانه خرید حقیقی3K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  29,120بازه قیمت روز26,360
  75/9B
  حقیقی
  52/5B
  57/9B
  حقوقی
  81/3B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/6M
  • تعداد سهام4,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: صنعت:
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E