رتاپ

|مجاز
رتاپ|بورس
آخرین قیمت
3,5787.00%
قیمت پایانی
3,578
حجم(مشکوک)
6/4M
 • ارزش معاملات
  22/8B
 • تاثیر در شاخص
  56/91
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

رتاپ
 • ارزش بازار32/2B
 • تعداد معاملات6,362,298
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول6B
 • سرانه خرید حقیقی289/2K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
3,409بازه قیمت روز2,963
22/8B
حقیقی
16/7B
0
حقوقی
6B
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
-
RSI
-
 • حجم مبنا4/8M
 • تعداد سهام9,000,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: خدماتی صنعت: 0
  سایت: پست الکترونیکی: info@pecomco.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: احمد جعفری قزل حصار
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E