داسوه

|مجاز
داسوه|بورس
آخرین قیمت
50,9304.99%
قیمت پایانی
50,870
حجم(مشکوک)
1/4M
 • ارزش معاملات
  71/1B
 • تاثیر در شاخص
  47/83
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۸گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

داسوه
 • ارزش بازار38/2B
 • تعداد معاملات395
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول58/4B
 • سرانه خرید حقیقی7/7K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
50,540بازه قیمت روز45,740
71/1B
حقیقی
12/7B
0
حقوقی
58/4B
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا307/6K
 • تعداد سهام750,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحا
د
0.3710,9204/3B76/4B-201/7M0.95%
کاسپین
ک
0.0615,9305B22/4B--1/8B0.52%
دامین
د
1.764,09520/5B22/6B-551M1.24%
دحاوی
د
2.9914,09020/2B15/2B-16B10.57%
دشیری
د
0.2098,7003/8B4/9B--580M1.06%
دکوثر
د
3.078,15045/4B13/7B-6/2B0.89%
دلر
د
2.8425,72019B58/7B-140M0.72%
دسانکو
د
5.427,73056/6B12/5B--2/4B0.74%
دفرا
د
1.4530,4204/6B43/1B--2/4B0.41%
دشیمی
د
-1.8323,14022B20/7B--4/1B0.35%
دتماد
د
2.1143,29022/2B31/5B--7/7B0.43%
درازک
د
1.9416,62028B35/3B-4/1B1.33%
دسینا
د
-1.4214,00015/6B33/4B--9/6B0.30%
دتولید
د
5.0912,880113/9B11/1B--1/3B0.68%
دزهراوی
د
4.046,71072/3B21/4B--4/7B0.96%
ددام
د
2.3613,45023/8B15/5B-3/4M0.76%
دبالک
د
3.2611,40044/2B8/8B--5/8B0.82%
دابور
د
2.7719,5303/8B36B-01.26%
دالبر
د
0.449,0209/8B59/5B--1/3B0.69%
دروز
د
4.0822,32016B15/9B-34/6M0.98%
دجابر
د
6.6115,8504/3B37/7B-00.28%
کی بی سی
ک
1.4715,2609/2B7/5B--175/2M1.08%
دپارس
د
0.4648,0503/5B45/8B--406/7M2.16%
دلقما
د
-1.433,51542/4B23/7B-1/3B0.76%
دکیمی
د
1.2535,7109/6B20/6B--42/6M0.66%
دعبید
د
-16,6006B224/1B--379/7M0.80%
دیران
د
3.7414,440347/7B12/7B-704/5M0.91%
دفارا
د
2.8925,73013/5B42/1B-253/9M1.42%
دارو
د
4.9925,86014/3B68/9B-4/6B2.20%
دسبحان
د
-8,33016/9B30B--697/7M0.64%
دقاضی
د
0.2619,2803/3B32/8B--369/8M1.57%
ریشمک
ر
5.1927,500131/6B8/2B-1/7B1.02%
داوه
د
-2.2210,52028/1B7/4B-1/3B0.51%
صینا205
ص
-0.11974,902974/9K--0-
ددانا
د
0.4037,35016/3B89/6B--905/7M5.88%