دشیمی

|مجاز
دشیمی|بورس
آخرین قیمت
24,3503.79%
قیمت پایانی
23,720
حجم(مشکوک)
3/7M
 • ارزش معاملات
  87/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

دشیمی
 • ارزش بازار21/9B
 • تعداد معاملات3,694,938
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-9B
 • سرانه خرید حقیقی12/1K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
24,860بازه قیمت روز22,500
78/5B
حقیقی
87/5B
9/2B
حقوقی
231M
مقیاس
سهم متوسط
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا677/2K
 • تعداد سهام900,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: تولیدی صنعت: 0
  سایت: پست الکترونیکی: dppc@dppcco.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: سعید کوچکی
  نشانی امور سهام:
  تهران - کیلومتر 18 اتوبان تهران - کرج ، خیابان داروپخش ، خیابان طالقانی

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
دسبحا
د
0.3710,93013/9B76/4B--8/3M0.72%
کاسپین
ک
0.3116,03015/4B22/4B--3/4B0.75%
دامین
د
0.274,08446/1B22/3B--892/6M0.94%
دحاوی
د
2.9914,12040/4B15/2B-11B2.38%
دشیری
د
2.1898,9006/6B5B--580M1.49%
دکوثر
د
2.948,11097/1B13/7B-12/1B0.81%
دلر
د
2.8025,92057/1B58/7B-3/3B0.47%
دسانکو
د
2.987,71087B12/2B--2/6B0.67%
دفرا
د
0.1630,26015/3B42/6B--8B0.19%
دتماد
د
4.0643,68036/5B32/1B--12/8B0.67%
درازک
د
-0.9716,54048/9B34/3B-3/5B0.90%
دسینا
د
-0.4313,98025/8B33/7B--17/1B0.36%
دتولید
د
5.3412,880185/4B11/1B--9/1B0.72%
دزهراوی
د
4.986,720107/8B21/6B--13/9B0.94%
ددام
د
1.1413,44045B15/3B-3/4M0.73%
دبالک
د
1.0011,33086/1B8/6B--9/1B0.90%
داسوه
د
4.9950,87072/4B38/2B-58/4B3.48%
دابور
د
2.4719,5905/9B35/9B-01.14%
دالبر
د
-1.119,00025/3B58/6B--733/3M0.84%
دروز
د
1.5122,34023/8B15/5B-34/7M0.94%
دجابر
د
2.1216,17033/1B36/1B-3B0.64%
کی بی سی
ک
2.0015,10035/5B7/5B--3/3B0.84%
دپارس
د
3.0648,3809/5B47B--3/8B1.65%
دلقما
د
-2.243,51082/4B23/5B--2/8B0.71%
دکیمی
د
0.5735,74024/8B20/4B-1/2B0.66%
دعبید
د
3.0116,790313/4B230/8B-49/2B1.76%
دیران
د
2.7414,390477/1B12/6B--396/5M0.83%
دفارا
د
1.2925,88037/8B41/4B-460/7M1.27%
دارو
د
4.9926,47033/4B68/9B-17/8B1.70%
دسبحان
د
-1.338,21054/6B29/6B--5/1B0.53%
دقاضی
د
1.8719,3407/9B33/3B--1/4B1.16%
ریشمک
ر
6.9227,500231/8B8/3B-8/8B0.90%
داوه
د
-2.5010,51058/1B7/3B-2/1B0.53%
صینا205
ص
-0.11974,902974/9K--0-
ددانا
د
1.4837,55056/6B90/6B--19/8B4.92%