وپخش

|مجاز
وپخش|بورس
آخرین قیمت
42,9004.56%
قیمت پایانی
41,230
حجم(مشکوک)
342/7K
 • ارزش معاملات
  14/3B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  وپخش
  • ارزش بازار152/3B
  • تعداد معاملات342,657
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول1/9B
  • سرانه خرید حقیقی4/4K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  43,110بازه قیمت روز37,470
  9/9B
  حقیقی
  7/9B
  4/5B
  حقوقی
  6/4B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا1/4M
  • تعداد سهام3,550,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: info@dpholding.comتلفن امور سهام: 0مدیرعامل: فرشاد ملک وند فرد
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E