دالبر

|مجاز
دالبر|بورس
آخرین قیمت
9,1601.66%
قیمت پایانی
9,020
حجم(مشکوک)
1/1M
 • ارزش معاملات
  9/6B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  دالبر
  • ارزش بازار60/3B
  • تعداد معاملات185
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول-1/3B
  • سرانه خرید حقیقی14/2K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  9,210بازه قیمت روز8,010
  8/3B
  حقیقی
  9/6B
  1/3B
  حقوقی
  0
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  0
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/6M
  • تعداد سهام6,580,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
  دسبحا
  د
  1.6510,9204/2B77/4B-201/7M0.97%
  کاسپین
  ک
  0.7515,9304/9B22/5B--1/7B0.49%
  دامین
  د
  2.674,09219/1B22/8B-587/3M1.25%
  دحاوی
  د
  2.9914,08019/6B15/2B-16B11.17%
  دشیری
  د
  0.6198,7003/1B5B--513/1M0.88%
  دکوثر
  د
  4.108,15042/2B13/8B-6/2B0.90%
  دلر
  د
  3.2325,69018/2B59B-195/9M0.70%
  دسانکو
  د
  5.157,72050/6B12/5B--2/4B0.74%
  دفرا
  د
  -0.1330,4104/2B42/4B--2/3B0.52%
  دشیمی
  د
  -1.1123,18014/9B20/9B--3/2B0.35%
  دتماد
  د
  2.0043,23020/5B31/4B--7B0.35%
  درازک
  د
  1.7016,61026/1B35/2B-4/1B1.40%
  دسینا
  د
  -0.7114,04012/2B33/6B--7/2B0.32%
  دتولید
  د
  5.8212,870109B11/1B--1/3B0.70%
  دزهراوی
  د
  3.116,71070/1B21/2B--4/7B0.97%
  ددام
  د
  2.2113,45022/5B15/4B-3/4M0.74%
  دبالک
  د
  2.9911,40041/1B8/8B--5/6B0.77%
  داسوه
  د
  4.9950,87071B38/2B-58/4B3.21%
  دابور
  د
  2.3619,5203/5B35/9B-01.25%
  دروز
  د
  4.2622,30015/6B15/9B-34/6M1.00%
  دجابر
  د
  6.6115,8504/3B37/7B-00.28%
  کی بی سی
  ک
  1.5315,2708/5B7/5B--175/2M1.20%
  دپارس
  د
  0.3548,0503/4B45/8B--387/7M2.03%
  دلقما
  د
  0.173,51239/6B24/1B-936/3M0.78%
  دکیمی
  د
  1.5035,6808/2B20/6B--21/2M0.68%
  دعبید
  د
  -0.1816,6003/8B223/7B--272/2M0.86%
  دیران
  د
  3.6714,440330/2B12/7B-704/5M0.88%
  دفارا
  د
  1.1325,69012/4B41/4B-264/9M1.07%
  دارو
  د
  4.9925,80012/9B68/9B-4/4B2.00%
  دسبحان
  د
  0.368,33014/5B30/1B--697/7M0.68%
  دقاضی
  د
  1.1419,2701/7B33/1B--183/1M1.54%
  ریشمک
  ر
  6.3527,500115/5B8/3B-1/7B1.08%
  داوه
  د
  -2.2210,52027/5B7/4B-1/7B0.51%
  صینا205
  ص
  -0.11974,902974/9K--00.11%
  ددانا
  د
  0.5437,35012/2B89/8B--860/9M5.36%