سیدکو

|مجاز
سیدکو|بورس
آخرین قیمت
13,6800.37%
قیمت پایانی
13,720
حجم(مشکوک)
2/1M
 • ارزش معاملات
  29/1B
 • تاثیر در شاخص
  -
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  اطلاعات معاملاتی نماد

  سیدکو
  • ارزش بازار82/1B
  • تعداد معاملات2,119,209
  • تغییر مالکیت0%
  • خالص جریان ورود خروج پول13/3B
  • سرانه خرید حقیقی17/6K
  • قدرت خریدار به فروشنده0
  14,460بازه قیمت روز13,100
  26/5B
  حقیقی
  13/2B
  2/6B
  حقوقی
  15/9B
  مقیاس
  سهم بزرگ
  P/E
  -
  درصد سهم از صنعت
  -
  RSI
  -
  • حجم مبنا2/4M
  • تعداد سهام6,000,000,000
  • سهام شناور-
  • EPS-
  • P/Eگروه-
  • P/S-
  • میانگین حجم یک ماه-
  • میانگین حجم سه ماه-
  • میانگین حجم یک سال-
  • میانگین ارزش یک ماه-
  • میانگین ارزش سه ماه-
  • میانگین ارزش یک سال-
  • زمینه فعالیت: سرمایه گذاری صنعت: 0
   سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: 0مدیرعامل: مرتضي داداش
   نشانی امور سهام:

  نمادهای هم گروه

  نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E