کچاد

|مجاز
کچاد|بورس
آخرین قیمت
9,9500.20%
قیمت پایانی
9,890
حجم(مشکوک)
18/1M
 • ارزش معاملات
  178/9B
 • تاثیر در شاخص
  -208/06
 • رویداد پیش رو
  -
 • بیشتر
 • بازده سهم

  بازده یک ماهه
  • نماد
  • صنعت
  • بورس

  قیمت روز

  وضعیت تکنیکال روز

  رویدادها

  • ۱۴۰۲/۱/۹گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1401/12/29

اطلاعات معاملاتی نماد

کچاد
 • ارزش بازار1/9T
 • تعداد معاملات18,097,048
 • تغییر مالکیت0%
 • خالص جریان ورود خروج پول-44B
 • سرانه خرید حقیقی8/7K
 • قدرت خریدار به فروشنده0
10,630بازه قیمت روز9,250
109/4B
حقیقی
153/5B
69/5B
حقوقی
25/4B
مقیاس
سهم بزرگ
P/E
-
درصد سهم از صنعت
0
RSI
-
 • حجم مبنا12/1M
 • تعداد سهام192,500,000,000
 • سهام شناور-
 • EPS-
 • P/Eگروه-
 • P/S-
 • میانگین حجم یک ماه-
 • میانگین حجم سه ماه-
 • میانگین حجم یک سال-
 • میانگین ارزش یک ماه-
 • میانگین ارزش سه ماه-
 • میانگین ارزش یک سال-
 • زمینه فعالیت: صنعت:
  سایت: پست الکترونیکی: تلفن امور سهام: مدیرعامل:
  نشانی امور سهام:

نمادهای هم گروه

نماددرصدقیمت پایانیارزش معاملاتارزش بازاردرصد از صنعتخالص جریان ورود و خروج پولقدرت خریدار به فروشندهP/E
کنور
ک
0.1421,41035/1B273/4B-2/3B1.60%
کگهر
ک
0.1757,90015/9B1/5T--1/6B0.67%
اپال
ا
0.0617,02086/4B170/3B--1/1B1.52%